Czas i Miejsce

Miejsce konferencji:
Dolnośląska Szkoła Wyższa przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

Czas wydarzenia:

 21 września 2018 r. w godzinach 9.00 – 17.00.