Rejestracja

 
PRZEPRASZAMY!
LIMIT MIEJSC NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁ WYCZERPANY.
INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI WPISU NA LISTĘ REZERWOWĄ. W TYM CELU PROSIMY O E-MAILA:

tytuł e-maila:

LISTA REZERWOWA
 
WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE WYSŁAŁY ZGŁOSZENIE OTRZYMAJĄ E-MAILOWE POTWIERDZENIE JEGO PRZYJĘCIA DO DNIA 14.09.2018r.
 
W PRZYPADKU REZYGNACJI, UPRZEJMIE PROSIMY O ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU I ZWOLNIENIE MIEJSC DLA CHĘTNYCH.
DZIĘKUJEMY!

KOMITET ORGANIZACYJNY.